Logotyp
Undermeny

FRÅGOR OCH SVAR

FRÅGOR OM ANSÖKAN

Hur ansöker jag till Kulturskolans kurser?
Du ansöker via kurskatalogen i StudyAlong –  www.studyalong.se/nybro

När kan jag ansöka?
Du kan ansöka när som helst under året när kurskatalogen är öppen.
Arbetet med antagning inför höstterminen påbörjas i mitten av maj och inför vårterminen i december. Intagning av enstaka elever kan dock ske när som helst under terminerna.

Kan jag som inte bor i Nybro kommun ansöka till Kulturskolans kurser?
Ja, i mån av plats tar vi in elever som inte bor i Nybro kommun.

Kan jag som är vuxen ansöka till Kulturskolans kurser?
Ja, men erbjudande ges i mån av plats då Nybro kommuns skolelever har förtur.

Måste jag återanmäla mig varje termin?
I slutet av terminen det dags att bekräfta ditt/dina barns plats till nästa termins kurser. Du kommer att få ett mail om detta.   För att vara säker på att få behålla kursplatsen ska du bekräfta det vid ett angivet datum, du kan även tacka nej.

Kan jag ansöka till en kurs som jag är för ung/gammal för?
Ja, men de som är i rekommenderad ålder för kurserna kan ha förtur till du har rätt ålder.

 

FRÅGOR OM ANTAGNING OCH KÖ

Hur går antagningen till?
När du vill boka en ledig kursplats eller ställa dig i kö så kan du göra det digitalt direkt i vår kurskatalog. Du behöver registrera ett konto till dig och till ditt/dina barn som ska gå kursen

I vissa kurser är efterfrågan större än tillgången på elevplatser. Om det inte finns lediga platser på kursen du är intresserad av kan du anmäla ditt intresse, och då kontaktar vi dig när vi kan erbjuda dig en ledig plats som du kan boka.

Vad gör jag om det inte finns någon ledig plats på kursen
Om det inte finns lediga platser på kursen du vill gå kan du anmäla ditt intresse, och då kontaktar vi dig när vi kan erbjuda dig en ledig plats som du kan boka.

Varför står det ett tidigare startdatum i bokningssystemet?
Några kurser har under ht 21 ett senare startdatum än vad det står i boknings-systemet, då vi har avvaktat p.g.a Coronapandemin.

Eleverna garanteras minst 26 lektionstillfällen per läsår. Ordinarie lektioner extraövningar inför konserter samt deltagande i konserter/föreställningar/projekt räknas som lektionstillfällen. Antalet lektionstillfällen kan variera mellan höst- och vårterminen. Om vi inte kan erbjuda det garanterade antalet lektionstillfällen under läsåret betalar vi tillbaka den del av avgiften som motsvarar lektionstillfällena som du inte fått

Får jag prova först innan jag bestämmer mig?
Nej, Nybro kulturskola har från och med hösten 2019 ingen prövotid. Avgiften debiteras från första lektionen.


FRÅGOR OM UNDERVISNINGEN

Var ligger Kulturskolans undervisningslokaler?
Kulturhuset Kristallen på Storgatan 29 är Kulturskolans hemvist. Här erbjuder vi undervisning i musik och här finns också en vår administration. Vi undervisar musik (instrumentspel och sång) även på kommunens grundskolor när möjligheten finns. Dansundervisningen har vi i Sporthallen (D-salen).  Bildundervisningen är i Ateljéhuset Pukeberg på Pukebergarnas väg 30.

Hur ofta har man lektion?
Man har i regel lektion en gång i veckan. Inför konserter, föreställningar och utställningar genomförs ibland extrarepetitioner. Läraren informerar om detta i god tid.

Hur lång är en lektion?
I musikundervisningen varierar lektionstiden mellan 20 och 40 minuter i veckan. Lektionstiden påverkas av gruppstorlek, svårighetsgrad och elevens ålder och mognad.  I dans och bild varierar lektionstiden med nivå och ålder mellan 45 och 90 minuter.

Kan jag få enskilda lektioner på instrument eller sång?
Varje lärare har ansvaret att fördela sin undervisningstid på det sätt som han/hon bedömer bäst motsvarar sina elevers behov. Ditt barns lärare gör allt vad han/hon kan för att undervisningen ska fungera bra.  Meddela gärna honom/henne om du har särskilda önskemål kring detta.
Utifrån dina behov, förutsättningar, intressen och ambitioner lägger vi upp undervisningen individuellt så långt det är möjligt.

Hur många lektioner får jag?
Kulturskolan garanterar minst 26 lektionstillfällen per läsår. Ordinarie lektioner, extraövningar inför konserter samt deltagande i konserter/föreställningar/projekt räknas som lektionstillfällen. Antalet lektionstillfällen kan variera mellan höst- och vårterminen.  Ibland behöver vi ställa in lektioner i samband med konserter/föreställningar/utställningar/projekt eller om läraren blir sjuk och vikarie saknas.  Om vi inte har erbjudit det garanterade antalet lektionstillfällen under läsåret betalar vi tillbaka den del av avgiften som motsvarar lektionstillfällena som du inte fått.

Måste jag komma på alla lektioner?
Ja – de flesta i alla fall.  Det finns nästan alltid elever som väntar på att få en plats i våra kurser.  Om du inte kommer på dina lektioner går undervisningstiden till spillo och så tar du dessutom upp en plats som någon annan skulle vilja ha.  Är du sjuk ska du naturligtvis stanna hemma.

Vad gör jag om jag inte kan komma på min lektion?
Om du inte kan komma till en lektion måste du meddela din lärare före lektionen via StudyAlong, Antingen via ditt iRum, eller via mail/sms.  Lärarnas kontaktinformation finns på Kulturskolans hemsida och på denna webbsida under Kontakt.

Hur får jag veta att en lektion är inställd?
Om det är planerat i förväg att lektionen blir inställd talar din lärare om det i så god tid som möjligt. I annat fall skickar vi via ditt iRum, eller via meddelandefunktionen i StudyAlong, ett mail/sms till både eleven och målsman så fort vi vet att lektionen kommer att ställas in. Det är viktigt att du håller kontaktuppgifterna uppdaterade i StudyAlong så att vi får tag på dig!

Om jag vill sluta?
Om du vill sluta måste platsen sägas upp skriftligt genom att du skickar e-post till kulturskolan@nybro.se.
Redan betalda avgifter återbetalas i regel inte.

Vad gäller när jag går ut gymnasiet?
Du avslutas som elev automatiskt och behöver inte avsluta dina kurser själv men i undantagsfall så kan elever få gå extraår.

Kan jag gå flera kurser samtidigt?
Ja.

När ställs kurser in?
Om det finns för få anmälda kan vi tvingas att ställa in en annonserad kurs.


FRÅGOR OM TERMINSAVGIFTER

Vad kostar det att gå på Kulturskolan?
Avgiften varierar beroende på vilket ämne du väljer och om undervisningen är enskild/i en mindre grupp eller om den bedrivs i en större grupp. Vissa rabatter finns om man går fler kurser, se nedan. Läs mer om avgifterna i beskrivningen av varje enskild kurs under fliken Kursutbud.

Finns det någon syskonrabatt?
Nej.

Finns det andra rabatter?
Ja.
* Ensemblerabatt: Om du tar en kurs i instrument och/eller sång får du delta i en eller fler av våra ensembler med 100 % rabatt, d v s utan kostnad.
* Musikteorirabatt: Om du tar en kurs i instrument och/eller sång får du delta i musikteoriundervisning med 100 % rabatt, d v s utan kostnad.

När betalas terminsavgiften?
Höstterminens betalningstjänst skickas i regel ut i september-oktober och vårterminens skickas ut i februari-mars. På sikt ska man kunna betala direkt vid kursbokning och fram till första lektionen.

När är man betalningsskyldig?
När kursen är bokad och första lektionen är genomförd.

Vad händer om terminsavgiften inte betalas?
Om terminsavgiften efter påminnelse inte betalats lämnas ärendet till inkasso och eleven stängs av från undervisningen.  Om du skulle ha svårt att betala allt på en gång finns möjlighet att dela upp betalningen.  Kontakta i så fall Kulturskolechefen före förfallodatumet på fakturan.

Kan man få terminsavgiften återbetald?
Nej, i regel inte. Det är endast i de fall då vi inte har kunnat erbjuda det garanterade antalet lektioner under läsåret som vi betalar tillbaka en del av avgiften.  Läs mer under Frågor om undervisningen, ”Hur många lektioner får jag?”

 

FRÅGOR OM INSTRUMENT OCH UTRUSTNING

Behöver jag skaffa instrument, material eller utrustning?
– Bild:     Nej – allt material ingår i terminsavgiften
– Dans:   Ja – du behöver mjuka kläder som du kan röra dig fritt i. Läraren informerar om detta vid kursstart.
– Musik: Ja – instrument och noter måste införskaffas, läraren informerar om detta vid kursstart.

Måste jag ha ett instrument för att delta i musikundervisningen?
Ja. Du bör ha ett eget instrument eller tillgång till ett instrument för regelbunden övning. Detta gäller alla musikkurser förutom sång, kör och musikteori. (Flera instrument kan hyras eller lånas på Kulturskolan, se nedan). Piano/keyboardelever bör ha tillgång till ett välstämt akustiskt piano eller ett digitalpiano eller en keyboard av god kvalitet och med minst 35 vita tangenter för att kunna öva. Trumelever kan börja med en övningsplatta (finns att låna på Kulturskolan) och köpa ett trumset något senare. Rådgör alltid med läraren innan du skaffar ett instrument!

Kan jag hyra instrument på Kulturskolan?
Ja, Kulturskolan hyr ut tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, tuba samt alt-, tenor- och basblockflöjt. Det kostar 225 kronor per termin.

Kan man låna instrument på Kulturskolan?
Ja, Kulturskolan lånar ut övningsplattor till trummor.

FRÅGOR OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Hur behandlas personuppgifter?
Personuppgifter i din ansökan registreras i Nybro Kommuns elevadministrativa system i enlighet med §25 PUL (Personuppgiftslagen).

Om man har skyddad adress?
För dig som har skyddad adress gäller att bara särskild handläggare på Lärande- och kulturförvaltningen ser dina adressuppgifter. Ansök inte via webb utan kontakta istället Kulturskolechefen direkt.  Telefonnummer finns under ”Kontakt”.

 

Webbredaktör: marieaxelsson | Marie.axelsson@nybro.se | Id: inlägg: 53 - kategori: 8

Om kulturskolan

  FRÅGOR OCH SVAR

FRÅGOR OM ANSÖKAN Hur ansöker jag till Kulturskolans kurser? Du ansöker via kurskatalogen i StudyAlong - www.studyalong.se/nybro När kan jag [...]

  Kontakta oss

Kontakt Du är alltid välkommen att kontakta ditt barns lärare för att höra hur det går med barnets utveckling! Ett [...]