Logotyp
Undermeny

Musikstipendium

Sök stipendium ur stiftelsen Hans Nyvalls och

Ingrid Hasselström Nyvalls fond (Nyvallska musikfonden)!
Kulturnämnden utdelar stipendium allt efter beaktande av inkomna ansökningar

Inkom med din ansökan senast den 1 november för innevarande år.

Skicka din ansökan via Lärande- och kulturförvaltning funktionsbrevlåda barnochutildning@nybro.se

 

I ansökan anger du dina kontaktuppgifter sökt belopp och vad du avser att använda bidraget till. Bifoga cv med en kort personligt brev och referenser.

Ansökan beaktas och eventuellt stipendium beslutas om på nästkommande nämnd efter ansökan inkommit.

Efter beslut utbetalas stipendium enligt överenskommelse med stipendiat.

Stipendiat ska inom rimlig tid dock senast 3 år efter utbetalning, skriftligt inkomma till Kulturnämnden med beskrivning av hur beviljade medel använts.

 

Främjande av stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att stödja musiklivet i Nybro genom t.ex. anordnande av konserter och/eller till stipendier för musikstuderande från kommunen.

Allmänt om verksamheten i stiftelsen

Bundet eget kapital utgörs av donation från Hans Nyvall och Ingrid Hasselström Nyvall i enlighet med deras testamente.  Donationen kom till Nybro kommun i februari 2012, stiftelsen bildades i juni 2013. Den förvaltas av Nybro kommun och Kulturnämnden ansvarar för att stiftelsens ändamål främjas.

Med vänliga hälsningar,

 

Thomas Björklund Svensson, kulturchef

Webbredaktör: Thomas Björklund Svensson | Thomas.Bjorklund-Svensson@nybro.se | Id: inlägg: 93 - kategori: 2

Nyheter

  Musikstipendium

Sök stipendium ur stiftelsen Hans Nyvalls och Ingrid Hasselström Nyvalls fond (Nyvallska musikfonden)! Kulturnämnden utdelar stipendium allt efter beaktande av [...]

  Corona, covid-19 och kulturskolan

Info 210412   Fr o m måndag den 12/4-21 återgår kulturskolan till individuell fysisk undervisning för samtliga med undantag för [...]